Langedrag HouseKeeping - Våra åtgärder mot COVID-19

Våra åtgärder mot COVID-19

Våra åtgärder mot COVID-19

Långedrag Housekeeping har vidtagit flera ytterligare åtgärder för att skydda våra kunder och anställda.

Vi följer situationen noggrant och har tilldelat extra resurser och vidtagit ett antal extra åtgärder för att tillhandahålla säkrast möjliga tjänster till våra kunder samt säkrast möjliga arbetsmiljö för våra anställda. 

För att skydda våra anställda och kunder och för att minska risken för smittspridning, tar vi situationen på största allvar och utvärderar kontinuerligt våra processer.

För att möta den aktuella situationen har vi implementerat en rad försiktighetsåtgärder, utöver våra ordinarie desinfektions- och hygienrutiner. Nedan finner du de viktigaste av våra ordinarie och extra hygienrutiner:

  • Alla våra anställda använder alltid skyddsutrustning såsom munskydd och engångshandskar vid arbete i kunders hem.
  • Vår utrustning desinficeras efter varje kundbesök med en produkt som är certifierad att döda 99,9 % av bakterierna.
  • Vår rengöringsutrustning behandlas efter varje besök i en trestegsprocess. 1. Förtvätt med professionellt högkvalitativt desinfektionsmedel för mikrofiber, 2. Tvätt med professionellt tvättmedel i minst 60 grader, 3. Ångbehandling. 
  • Endast företagsbilar används när vi kör till kunderna. Våra fordon desinficeras dagligen. Genom att använda företagsbilar minskar vi belastningen på kollektivtrafiken och ger våra anställda en säkrare arbetsmiljö.
  • Alla våra bilar och kontorsutrymmen är utrustade med handdesinfektionsmedel.
  • Alla våra anställda måste hela tiden iaktta social distansering på 1,5 m från alla i fastigheten.
  • Alla våra anställda har fått i uppdrag att upprätthålla korrekt handhygien och följa riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.
  • Kontroll av alla anställdas hälsa dagligen och vid första tecken på minsta symptom stannar anställda hemma för att minimera risken för att smitta andra
  • Alla anställda förses med handdesinfektionsmedel och munskydd och uppmanas att använda dem även under sin fritid.